LSP

 

Load Spread Program


LSP je řízené odlehčení zadní nápravy díky odpuštění tlaku vzduchu z měchů. Tato funkce optimalizuje rozložení zatížení vozu při částečném naložení, zlepšuje manévrovatelnost díky funkci automatického rozpoznání zatáček, snižuje opotřebení pneumatik a pomáhá při rozjezdu do kopce.

 

Optimalizace zatížení náprav


Při částečném vyložení návěsu dojde k posunutí těžiště a tím přetížení hnané nápravy tahače. Díky systému LSP, který odlehčí zadní nápravu návěsu, dojde k dynamickému zkrácení rozvoru návěsu a celé zatížení je opět v optimálních hodnotách.

                                           

 

Zlepšení manévrovatelnosti


Manévrovací schopnosti soupravy jsou znatelně vylepšeny díky automatickému rozpoznání zatáček. Při průjezdu zatáčkou je odlehčena zadní náprava a tím se mění poloměr otáčení soupravy. Systém je funkční do rychlosti 30 Km/h a maximálnímu zatížení 24t. Při větším zatížení náprav se účinek zvyšuje. Přesunutím bodu otáčení směrem dopředu se také výrazně snižují boční síly na pneumatiky a tím i tření. Opotřebení pneumatik je tedy díky tomu nižší.

 

Rozjezdová pomůcka


Systém LSP funguje také jako rozjezdová pomůcka do kopce. Odlehčením zadní nápravy dojde ke krátkodobému zvýšení zatížení poháněné nápravy a zlepšení trakce.

 

Aktivace


Systém LSP je aktivován pomocí spínače na boční ovládací konzoli návěsu, anebo přímo tlačítkem z kabiny řidiče. Systém automaticky hlídá, aby nedošlo k zatížení náprav nad 19,5t. Indikace zatížení je zabezpečena manometrem umístěným na ovládací konzoly.

Při nakládaní/vykládání návěsu zezadu, musí být systém LSP vypnut

 

Systém LSP nelze kombinovat s:


  • EBS modulátorem Knorr
  • dvěma zvedacími nápravami
  • řiditelnou nápravou
  • pneumatikami 385/55 R19,5
  • držákem pro vysokozdvižný vozík