DALP

 Dynamic Axle Load Program

 

 Systém DALP (Dynamic Axle Load Program) díky dynamické regulaci tlaku měchů dosáhne optimálního rozložení zatížení přívesu.

 

Výhody:

 • zvýšena bezpečnost jízdy díky lepší stabilitě vozidla
 • snížení opotřebení přívěsu a jeho funkčních částí
 • při částečném zatížení nemusí být náklad přemisťován kvůli zatížení

 

 

Tandemový přívěs se systémem DALP - dynamické nastavení první osy


Tandemový přívěs částečně zatížený (cca 5t) se zavěšeným vysokozdvižným vozíkem (cca2t).

 

Rozložení nákladu bez DALP - negativní zatížení oje

 • 1. osa cca 6,1t, tlak v měchu cca 2,8 bar
 • 2. osa cca 6,1t, tlak v měchu cca 2,8 bar


Rozložení nákladu s aktivním systémem DALP - zatížení oje v pořádku

 • 1. osa cca 2,4t, tlak v měchu dynamicky cca 1,0 bar
 • 2. osa cca 9,0 t, tlak v měchu cca 4,2 bar


Tandemový přívěs bez nakládky zatížen zavěšeným vysokozdvižným vozíkem (cca 2t)

 • 1. osa zdvižena, tlak v měchu 0 bar
 • 2. osa cca 6,7t, tlak v měchu cca 3,2 bar

 

 

Tandemový přívěs se systémem DALP - dynamické nastavení druhé osy


Tandemový přívěs částečně zatížený v přední části (cca 8t).


Rozložení nákladu bez DALP - negativní zatížení oje

 • 1. osa cca 5,8t, tlak v měchu cca 2,6 bar
 • 2. osa cca 5,8t, tlak v měchu cca 2,6 bar


Rozložení nákladu s aktivním systémem DALP - zatížení oje v pořádku

 • 1. osa cca 9,0t, tlak v měchu cca 4,2 bar
 • 2. osa cca 3,3t, tlak v měchu dynamicky cca 1,3 bar