menumenu
<-x- START MobileMenu.layout -x->
<-x- END MobileMenu.layout -x->
<-x- START BodyHolder.layout -x->
<-x- START MiniNavigation.layout -x->
<-x- END MiniNavigation.layout -x->
<-x- START Search.layout -x->
<-x- END Search.layout -x->

Sklápěcí návěs budoucnosti

 

Společnost Schmitz Cargobull AG představila na nedávném 30. ročníku odborného stavebního veletrhu BAUMA 2013 řadu inovací v oblasti sklápěcích návěsů. Společnost již tradičně nabízí návěsy zaměřené na praktické a funkční využití, produkty upravené na míru a ekonomický provoz. Přes všechnu snahu bylo však do dnešní doby velice těžké dále zvýšit bezpečnost při provozu sklápěcích návěsů. Opakovaně docházelo k závažným nehodám při sklápění návěsu za účelem vyložení přepravovaného materiálu, zvláště při manipulaci v terénu či na nezpevněných komunikacích. S tím je ovšem nyní konec. Společnost Schmitz Cargobull vyvinula pro tento druh návěsů speciální funkci sledování návěsu pomocí aplikace pro chytré telefony. Ta sleduje řadu faktorů ovlivňujících provoz návěsu.

Informací a funkcí systém ukrývá velice mnoho a tak je možné pomocí chytrého telefonu ovládat následující:

 

Sledování úhlů, osy a náklonu


Při sklápění je velice důležité, aby vozidlo s návěsem byli ve stejné ose. Systém upozorní na nesprávnou pozici a tím minimalizuje riziko sklápění v nestabilní pozici.
Další funkcí je sledování pozice soupravy v terénu. Na nerovných a nezpevněných komunikacích minimalizuje riziko převržení při sklápění.
Systém také upozorňuje na pozici muldy, resp. sleduje její plné sklopení zpět. Zamezuje tak riziku jízdy se zvednutou nebo nedostatečně sklopenou muldou.

 

 Sledování zatížení náprav


Návěs je vybaven čidly, která monitorují zatížení. Ta následně informují řidiče o hodnotě celkového zatížení pomocí aplikace v chytrém telefonu.
Díky tomu je zabráněno nadměrnému naložení návěsu a překročení celkové povolené hmotnosti, tedy i případným pokutám.
Vozidlo také nemusí zajíždět na váhu, čímž je výrazně uspořen čas a prostoje. Informace o hmotnosti mohou být také sledovány na stolním počítači v zázemí.
 

 

 i-Level


Funkce i-Level je zcela nový systém elektronického ovládání vzduchového odpružení. Jeho nejdůležitější vlastností je právě možnost ovládání na dálku přes aplikaci v chytrém telefonu.
Díky funkci Memory je možné pomocí aplikace uložit a nastavovat různé výšky vzduchového odpružení. Přednastavení těchto úrovní šetří čas při vykládce a slouží k přesnému nastavení vykládací výšky.
Součástí systému je také AutoReset funkce, která při jízdě nastaví automaticky jízdní úroveň. A funkce pomoci při rozjezdu na bázi řízeného odlehčení nápravy.

 

Sledování tlaku v pneumatikách


Důležitou funkcí je sledování tlaku v pneumatikách a to v každém jednotlivém kole zvlášť. Systém je schopen také tlaky regulovat a upravovat jejich hodnoty za účelem udržení požadované hodnoty.
Tato funkce přináší nejen úsporu času, ale především nákladů díky maximalizaci životnosti pneumatik. Jejich opotřebení se s trvalou optimalizací tlaků snižuje na minimum.
 


Zakrývací plachta


Nová automatická zakrývací plachta návěsu se stává velkým pomocníkem v boji s časem. Její srolování či naopak roztažení trvá pouhých 25 sekund!
Natažená plachta nevyžaduje žádné dodatečné napínací mechanismy. V roztaženém stavu dává vozu lepší aerodynamické vlastnosti, čímž snižuje také spotřebu paliva až o 12 %.
Celý pracovní cyklus je snadno ovladatelný pomocí aplikace na chytrém telefonu řidiče.
 

 

Hydraulicky ovládaná klapka


Hydraulicky ovládaná klapka muldy je dalším usnadněním práce řidiče, který může zůstat pohodlně v kabině a zvedání či spouštění klapky ovládat pomocí svého chytrého telefonu.
Toto řešení velice usnadňuje práci a výrazně šetří čas například při stavbě silnic kdy je možné plynule regulovat přísun materiálu do finisheru.
Díky ovládání pomocí aplikace může řidič také v kritických situacích klapku uzavřít z bezpečné vzdálenosti.
 

 

Ochrana proti podjetí


Pneumaticky ovládaná ochrana proti podjetí je výborným pomocníkem při nutnosti jejího častého sklápění. Při ručním sklápění se jedná o špinavou, náročnou, ale také nebezpečnou práci. Avšak nyní je možné vše provést za pomoci aplikace z pohodlí kabiny řidiče.
 


Brzda pro posuv


Při práci na asfaltování nového povrchu komunikace je velice důležité plynulé spojení s finisherem. Tato činnost je však náročná pro řidiče, který musí z kopce soupravu přibržďovat. Tento problém ovšem odpadá s integrovanou brzdou posuvu, která zadrží návěs a zajistí tak plynulý posuv s finisherem díky možnosti nastavení brzdění dle potřeby.
 

 

Kamery 


Ne vždy je poblíž druhá osoba, která by pomohla při manévrování se soupravou. Tu ovšem nahrazují dvě kamery umístěné na čele návěsu a zadním portálu, které jsou výborným pomocníkem při couvání a vykládání převáženého materiálu. Navíc není třeba žádného monitoru v kabině řidiče, obraz je přenášen přímo do chytrého telefonu. Tím je funkce zajištěna i při změně tahače a řidič má vždy přehled o tom co se děje.
 


Posuvná konzole spojek


Detail usnadňující přepřahání návěsu, který ocení každý řidič. Konzole spojek je pohyblivá a lze ji velice snadno vysunout do strany což usnadňuje přístup a zjednodušuje práci. Dobré nápady se skrývají v maličkostech.
 

 

Díky této aplikaci je možné všechny tyto funkce ovládat z kabiny řidiče pouze za pomoci chytrého telefonu. Řidič je informován o důležitých údajích o voze a upozorněn na případné nebezpečné situace během sklápění a pracovní činnosti. Díky nové aplikaci od Schmitz Cargobull je nyní provoz sklápěcího návěsu efektivnější, bezpečnější a daleko snažší než kdykoli před tím. A to vše pohým dotykem jednoho prstu!

 

 

 

 

 Podívejte se na bližší informace o sklápěcích návěch Schmitz Cargobull

 

 

 

 

 

 

 

 

Další novinky

29. Března 2013 - Flexibilní boční plachty
strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
<-x- START Menu.layout -x->
<-x- END Menu.layout -x->
<-x- START Footer.layout -x->
<-x- END Footer.layout -x->
<-x- END BodyHolder.layout -x->